گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آمار روحانی از نرخ بیکاری در کشور

روحانی در جمع مردم خراسان شمالی: آمار بیکاری ما سال گذشته ۱۲/۱درصد بوده و الان ۱۰/۸ درصد است.