گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

«کشتی‌گیر تیم ملی» به خاطر «سرویس بهداشتی» از پرواز جا ماند!

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از روز دوشنبه در شهر تالین استونی آغاز شد. عباس فروتن که قبل از پرواز برای رفتن به این مسابقات به سرویس بهداشتی مراجعه کرده بود، از پرواز جا ماند!