گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

به خودروسازان اجازه قطعه‌سازی داده نمی‌شود

رحمانی وزیر صنعت: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم خودروسازان به سمت قطعه سازی بروند.