گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بیشترین یارانه انرژی به چه بخشی می‌رسد؟

افزایش قیمت حامل های انرژی، یعنی بنزین، گاز، برق و... نگرانی ها و حساسیت های ویژه ای دارد. هر تغییری در قیمت بنزین و حتی شایعات و احتمال تغییر آن می تواند بازار اقلام مصرفی را دستخوش تغییر کند، چون هزینه های حمل و نقل بالا می رود. تاثیر این افزایش قیمت بر معیشت طبقات پایین جامعه و بخش تولید، نگرانی بزرگ مردم، دولت و مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست غیرعلنی مجلس درباره اصلاح قیمت حامل های انرژی، پیشنهاد کرده می‌توان تغییرات قیمت انرژی را از حامل‌هایی که واکنش اجتماعی کمتری دارند، شروع کرد.