گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حذف یارانه افراد پردرآمد در مهرماه

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت از حذف یارانه افراد پردرآمد خبر داد.