گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رشد ۱۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه

ترکیه در سال‌های اخیر دریافت شهروندی این کشور را برای خارجی‌ها که بخش عمده‌ای از آنها را مردم خاورمیانه‌ تشکیل می‌دهند، تسهیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد ایرانی‌هایی که طی شش ماه اول سال ۲۰۱۹ اقدام به دریافت تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک کرده‌اند، حدود ۱۵۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.