گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

روایت مدیرعامل بانکی که فعالیتی بازاری دارد

محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در برنامه دست خط به وضعیت بانک ها هم پرداخت و گفت: مدیر عامل بانکی داریم که فقط بازاری است و گفتند سفارش شده مسئولی است.