گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سایپا چرا این تعداد خودرو را انبار کرده است

براساس اخبار موجود، فیلمی که مشاهده می‌کنید یکی از انبارهای شرکت خودروسازی سایپا است که در کیلومتر ۱۱ اتوبان فتح واقع است. در این پارکینگ تعداد زیادی خودرو تولید شده وجود دارد که علت این دپو مشخص نیست