گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صورت حساب‌های نامتعارف برق را گزارش کنید؛ پاداش بگیرید

رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ضمن تکذیب افزایش تعرفه های برق از شهروندان درخواست کرد، تعرفه های نامتعارف قبوض برق را گزارش کرده و جایزه بگیرند.