گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نظر همتی درباره اصلاح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی: برای اصلاح نظام بانکی ضرب الاجل تعیین نشده،زیرا اصلاح نظام بانکی زمان بر است.