گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

از عوامل حوادث رانندگی در ایتالیا

طبق گزارش‌ها، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، عامل بخش چشمگیری از حوادث رانندگی در ایتالیا است.این گونه حوادث به قدری زیادی شده است که چند تن از مسئولان، نسبت به برخورد با اینگونه افراد، هشدار دادند.