گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ساخت ماشین عنکبوتی

ماشین جذاب و متفاوتی طراحی و تولید شده است که می‌تواند در هر سطح هموار و ناهمواری به راحتی حرکت کند. چرخ‌های این خودرو، عملکردی شبیه به پاهای عنکبوت دارند و در هر مسیر نیز چرخ‌ها تغییر ارتفاع می‌دهند.