گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آمریکایی‌ها فقط زبان زور را می‌فهمند

سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه: آنها به راحتی آب خوردن هزاران کودک و دکتر و پرستار را می‌کشند و به همه کارهایشان جنبه قانونی می‌دهند.