گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ادامه پرتاب‌های موشکی کره شمالی

پرتاب‌های موشکی کره شمالی در اعتراض به سیاست‌های زورگویانه و فریبکارانه رئیس جمهور آمریکا موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را برانگیخت.