گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

امضای برجام اشتباه بود

یکی از مسئولان دولتی در مصاحبه ای گفته که امضای برجام اشتباه بود، اما سوال اینجاست خسارت این مسیر را چه کسی خواهد داد؟