گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازدید ملانیا ترامپ از موزه "تیم لب" ژاپن

ملانیا ترامپ به همراه همسر نخست وزیر ژاپن در بازدید از شهر توکیو از موزه شگفت انگیز "تیم لب" نیز بازدید کرد .