گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جنبش بایکوت و تحریم اسرائیل

این جنبش از سال ۲۰۰۵ کلید خورده است، که با همه‌گیر شدن آن در نقاط مختلف جهان، اسرائیلی‌ها را نگران کرده است.