گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

خبری خوب برای ایران و ناخوشایند برای اسرائیل و عربستان

جوزپ بورل،سیاستمدار ۷۲ساله و کهنه‌کار اسپانیایی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد.برای آنهایی که از فدریکا موگرینی به دلیل نرمش نشان دادن درمقابل ایران انتقاد می کردند،انتخاب بورل خبر خوشایندی نیست.