گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

صحبت‌های رهبر انقلاب درباره ساخت بمب اتم

رهبرانقلاب در دیدار صبح امروز با نخبگان: با آنکه می‌توانستیم، قاطعانه و شجاعانه در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم.