گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ظریف: نمی‌خواهیم عزت‌مان با یک جمله فرو بریزد

ظهر دیروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای خود به اروپا وارد کشور سوئد شد. وی با اشاره به تحریم خود توسط امریکا گفت: نمی‌خواهیم عزت‌مان با یک جمله فرو بریزد.