گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عطوان: ترامپ لاشه پهپاد ایرانی را نشان دهد

عبدالباری عطوان کارشناس مشهور جهان عرب : ترامپ یک دروغگوست! اگر راست می‌گوید لاشه پهباد ایرانی را نشان دهد.