گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فیلمی از رزمایش موشکی اخیر روسیه

درحالیکه نیروهای آمریکا با ناتو یکی از بزرگترین رزمایش‌های چند سال اخیر را در «بالتیک» برگزار می‌کنند، روسیه نیز حملات موشکی به اهداف دشمن فرضی را تمرین کرد.