گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مشاور ترامپ: کاش رئیس‌جمهور کم‌تر حرف بزند

یکی از مشاوران و حامیان اصلی رئیس‌جمهور آمریکا با وجود دفاع قاطع از او، می‌گوید ایراد ترامپ این است که بیش از حد حرف می‌زند و به رسانه‌ها بهانه می‌دهد تا به او حمله کنند.