گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واعظی: از تمایل سعودی برای مذاکره استقبال می‌کنیم

محمود واعظی: تمایل برای مذاکره از سوی سعودی‌ها را مثبت ارزیابی و از آن استقبال می کنیم.