گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

وزیرخارجه بریتانیا: با ظریف تماس گرفتم، در دسترس نبود

واکنش جرمی هانت، وزیرخارجه بریتانیا به اقدام ایران در توقیف نفتکش این کشور را می بینید.