گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پشت‌پرده اغتشاشات عراق چه کسانی هستند؟

جوان شجاع عراقی برای این که ثابت کند پشت تظاهرات و شعارهای ضد ایرانی روزهای گذشته عراق،بعثی ها و طرفداران‌ صدام(با پشتیبانی عربستان)قرار دارند،اینگونه بین شرکت کنندگان در تظاهرات بوستون آمریکا می‌رود.