گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پشت‌پرده انفجار برج‌های دوقلو نیویورک چه بود؟

به مناسبت سالروز حادثه ۱۱ سپتامبر، صحبت های مدیر ساخت پروژه برج‌های دوقلو نیویورک به ساختگی بودن فروریختن این برج‌ها پس از برخورد با هواپیما را می بینید.