گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چه کسی رقیب ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ می‌شود؟

صفحه اینستاگرام حقایق آمریکا طی پستی فیلمی درباره رقبای ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا منتشر کرد.