گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشف اسناد متعلق به داعش در عملیات"نصر من الله"

تصاویر منتشر شده از کشف اسناد و پرچم های متعلق به داعش در عملیات بزرگ «نصر من الله» نیروهای یمنی علیه سعودی ها.