گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کنایه سنگین مجری به کاندیدای پوششی

کنایه سنگین مجری برنامه به کاندیداتوری جهانگیری بعنوان کاندیدای پوششی در انتخابات ۹۶ در برنامه زنده تلویزیونی سلام صبح بخیر.