گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استفاده از ابزار سینما برای ترویج گردشگری

فیلم اشکها و لبخندها در سال ۱۹۶۵ ساخته و در ۲۹ کشور دنیا اکران شد و با اقبال بی سابقه مخاطبان سینما روبه رو شد. اکنون تمامی نقاطی که این فیلم در آنها ساخته شد، تبدیل به اماکن گردشگری برای جهانگردان شد.