گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ماجرای استندآپ کمدی تحقیرآمیز علیرضا خمسه در خارج از کشور

چند روزی است یک استند آپ کمدی از علیرضا خمسه در خارج از کشور، میان مردم و در فضای مجازی جنجال به پا کرده است. در این استندآپ کمدی کشورمان و حتی مردم مورد تحقیر قرار گرفته بودند که این موضوع در برنامه صبحگاهی «یه روز تازه» در شبکه پنج بررسی شد.