گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ریل سازی آسان و سریع به کمک ماشینی مدرن و قدرتمند

ماشین صنعتی جالبی طراحی و تولید شده است که فرآیند ریل سازی را در بسیار کوتاهی انجام می‌دهد. این ماشین همچنین از دقت بالایی برخوردار است و ریل سازی به کمک این ماشین، با کمترین ضریب خطا انجام می‌شود.