گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پلاستیک خوردنی، یکی از راه حل‌های حفاظت از کره زمین

محققان گونه‌ای جدید از پاکت‌های پلاستیکی را ابداع کرده که قابلیت هضم در معده دارند. این پلاستیک‌ها می‌توانند بهتر از پلاستیک عمل کرده مواد غذایی را تا ۶ ماه نگه‌داری کند.