گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پیشرفته‌ترین مرکز تحقیقات زیرزمینی فیزیک هسته‌ای در جهان

گران ساسو که در عمق ۱۴۰۰ متری زمین واقع است بزرگترین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات زیر زمینی هسته ای جهان وجود دارد.برای رسیدن به در ورودی این مرکز باید وارد تونلی به طول ده کیلومتر بشویم. در آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک هسته ای گران ساسو، بیش از ۱۱۰۰ پژوهشگر از ۳۰ کشور جهان کار می کنند.