گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تمرینات سخت مسی برای بازگشت به میادین

لئو مسی تمرینات انفرادی خود را جدی‌تر دنبال کرده و به گفته برخی رسانه‌ها در لیست بازی با بتیس در هفته دوم لالیگا قرار می‌گیرد.